Schoolreglement

"IK WIST NIET DAT IK HET IN ME HAD!"

Wij gaan vanuit ons hart op zoek naar de kern van het individuele kind. Via welgekozen methoden gaan we elke dag doelgericht samen op weg om de sterkten van elke Pulhof-kleuter te ontdekken. We stimuleren de ondernemingszin "dromen, denken en doen" en willen zo persoonlijke grenzen verleggen. Kansen die zich aandienen gaan we benutten. Geconstateerde aanleg trachten we om te zetten in ontluikend talent zodat groei op eigen ritme plaats kan vinden binnen het eigen boeiende leerproces.

...We bieden met liefde de kleinere grote wereld aan...

Wij vragen uitdrukkelijk uw aandacht voor ons "opvoedingsproject". Dit is het kerndocument van onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen begeleiden in hun ontwikkelingsproces.
Onze visie is gebaseerd op de volgende zes kernwoorden die samen de basis vormen voor het beleid waarin wij als team geloven: verbonden, uitdagend, samenwerken, intimiteit, op maat en evenwicht. U vindt in dit schoolreglement de kerntekst, de uitgebreide versie kan u raadplegen op de pagina visie.

De overheid verwacht dat binnen onderwijs duidelijk en eerlijk afgesproken wordt wat de rechten maar vanzelfsprekend ook de plichten zijn van de ouders en de school. Wettelijke en praktische info, afspraken en engagementsverklaringen vindt u dan ook in dit uiterst belangrijke document.
Het onderschrijven van ons schoolreglement is een voorwaarde om ingeschreven te worden in onze kleuterschool. Uw vertrouwen is immers van belang voor ons.

Je kan de volledige tekst terugvinden in ons schoolreglement boekje. Download het hier: