Zorgcoördinatoren Stefanie Wolfs
Evelien Sas
zorg@pulhof-ks.be
Zorgleerkracht instap: Inés Liera Lierandi zorginstap@pulhof-ks.be
Zorgleerkracht 1ste KK: Hanne Van Dessel
Evelien Sas
zorg1@pulhof-ks.be
Zorgleerkracht 2ste KK: Charlotte Wolfs
Kim Theeus
zorg2@pulhof-ks.be
Zorgleerkracht 3de KK: Sarah Van Campen
Kim Theeus
zorg3@pulhof-ks.be
Zorgleerkracht beweging: Micheline Jacobs
Charlotte Verboven
Kinderverzorgster: Ann Hellemans
CLB | Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB-team Pulhof:
Het CLB werkt onafhankelijk, discreet en kosteloos.
Ouders kunnen rechtstreeks terecht bij het CLB rond o.a. volgende onderwerpen: ontwikkeling, leer- en/of ontwikkelingsstoornissen, sociaal - emotioneel welzijn, schoolloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg, ...
VCLB De Wissel Antwerpen | Campus centrum
Ankerfiguur kleuterschool
Paramedisch werker
Wim De Vos wim.devos@vclbdewisselantwerpen.be
Verpleegkundige Roel Dauwen roel.dauwen@vclbdewisselantwerpen.be
Schoolarts Liesbet Ghewy liesbet.ghewy@vclbdewisselantwerpen.be
Zorgteam
zorgteam